KATEGORI

Velkommen til Matsvinnkalkulatoren!
Dette interaktive verktøyet lar deg beregne hvor mye mat du kaster hvert år, samt miljøbelastningen og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet.

I Norge kaster vi totalt 355.000 spiselig mat, dette utgjør 68,7 kilo pr innbygger. Matbransjen står for 1/3. Matsvinnet tilsvarer et økonomisk tap på 20 milliarder kr pr år.
Klimagassutslippene knyttet til matsvinn tilsvarer 978 000 tonn CO2-ekvivalenter eller ca ¼ av utslippene fra personbiltransporten i Norge.

 

Definisjonen på matsvinn
Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.
Matsvinn er også illustrert i figuren under